بستن
FA EN

برنامه های دهه سرآمدی آموزش (3تا 12 اردیبهشت 1400)

برنامه های دهه سرآمدی آموزش (3تا 12 اردیبهشت 1400)


 

برنامه های دهه سرآمدی آموزش (3تا 12 اردیبهشت 1400)

دهه سرآمدی آموزش (3تا 12 اردیبهشت 1400)

با توجه به آغاز دهه سرآمدی آموزش (3 تا 12 اردیبهشت) و لزوم برنامه ریزی برنامه های مرتبط با اهداف این دهه، بر اساس مکاتبه معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اقدام به برنامه ریزی کارگاه های ذیل در طی این دهه نموده است:

نشستی با عنوان نظامنامه اخلاق آموزش: معرفی، نقد و اجرایی سازی (دوره مهارتی دانش افزایی)

ارائه دهنده: خانم دکتر سعیده تقی زاده

)دکترای مدیریت آموزش عالی/ دبیر تدوین نظامنامه اخلاق آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

چهارشنبه 8 اردیبهشت/ ساعت 10 تا 12

مخاطبان: معاونین آموزشی دانشکده ها، مدیران گروه ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان

لینک وبینار:  http://webinar.guilan.ac.ir/education

نکاتی پیرامون بازنگری برنامه های درسی و توسعه رشته های تحصیلی (دوره مهارتی دانش افزایی)

ارائه دهنده: آقای منصور حبیبی

)کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی دانشگاه گیلان(

شنبه 11 اردیبهشت/ ساعت 10 تا 12

مخاطبان: معاونین آموزشی دانشکده ها، مدیران گروه ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان

لینک وبینار:  http://webinar.guilan.ac.ir/education

آشنایی با گردش کار معادل سازی

ارائه دهنده: خانم آزاده کاویان فر

)رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزشی(

شنبه 11 اردیبهشت/ ساعت 11 تا 12:30

مخاطبان: کارشناسان آموزش، کارشناسان گروه، کارشناسان تحصیلات تکمیلی، روسای اداره امور خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لینک وبینار:  http://vc.guilan.ac.ir/education

مروری بر نحوه بررسی پرونده های دانشجویان جدیدالورود

ارائه دهنده: خانم کوکب چلمبری

)رئیس اداره پذیرش، ثبت نام و امور مشمولین(

یکشنبه 12 اردیبهشت/ ساعت 10 تا 11

مخاطبان: کارشناسان آموزش، روسای اداره امور خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لینک وبینار:  http://vc.guilan.ac.ir/education

 

کرونا و تسهیلات وظیفه عمومی

ارائه دهنده: آقای هادی امیری

)کارشناس مسئول اداره پذیرش، ثبت نام و امور مشمولین(

 یکشنبه 12 اردیبهشت/ ساعت 11 تا 12

مخاطبان: کارشناسان نظام وظیفه، کارشناسان آموزش، کارشناسان تحصیلات تکمیلی و روسای اداره امور خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لینک وبینار:  http://vc.guilan.ac.ir/education

 

 

 

لازم به ذکر است قبل از ورود به لینک باید ثبت نام انجام شود.

ثبت نام اعضای محترم هیأت علمی: ارسال نام و نام خانوادگی، کدملی و عنوان دوره انتخابی به شماره 50005430010 تا ساعت 11 صبح روز سه شنبه 7 اردیبهشت ماه 1400

ثبت نام کارمندان محترم: بر اساس لیست ارسالی توسط معاونان محترم آموزشی دانشکده ها تا روز سه شنبه 7 اردیبهشت ماه 1400 به امور خدمات آموزشی دانشگاه پیرو مکاتبه انجام شده

نام کاربری و کلمه عبور شرکت کنندگان در دوره ها پس از ثبت نام: هردو کدملی 

نرم افزار های مورد نیاز و راهنمای شرکت در دوره ها:  http://elearning.guilan.ac.ir/webinar

 


 

آدرس کوتاه :