بستن
FA EN AR RU FR CHI

آگهی پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره دکتری (‏Ph.D‏) دانشگاه گیلان ‏برای نیمسال اول تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰‏

آگهی پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره دکتری (‏Ph.D‏) دانشگاه گیلان ‏برای نیمسال اول تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰‏


آگهی پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره دکتری (‏Ph.D‏) دانشگاه گیلان ‏برای نیمسال اول تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰‏

دانشگاه گیلان در نظر دارد براساس"آیین ‏نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری"ابلاغیه شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ 1391/04/18 و اصلاحیه ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ 1393/12/16 و دستورالعمل اجرایی شماره ۷۶۷۱/س مورخ 1395/02/14 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وابلاغیه شماره ۲۹۹۵۷۴/۲ مورخ 1396/12/16 معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری از بین دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی ( روزانه و شبانه) از طریق بررسی سوابق و مصاحبه در رشته‏ های مندرج در لیست (حداکثر معادل۲۰% از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی– پژوهشی دوره روزانه دکتری) در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشجوی دکتری پذیرش نماید.

شرایط اختصاصی:

۱.  دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل کشور و مورد تأیید وزارت (دوره‏های روزانه و شبانه دانشگاههای دولتی)  که تاریخ فراغت از تحصیل آنان بیش از ۲ سال نگذشته باشد و یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشد داخل که تا 1400/06/31 دانش آموخته شوند.

۲. رشته و گرایش تحصیلی مورد تقاضا مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

۳. کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول‏های چهارگانه ارزشیابی آیین نامه ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ 1393/12/16 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.

۴. داشتن میانگین کل هم تراز شده ۱۵ در دوره کارشناسی و میانگین کل هم تراز شده ۱۶ (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد.

۵. کسب حداقل نمره ۵۰ از آزمون زبان (MCHE یا معادل آن در سایر آزمونها) قبل از صدور مجوز آزمون جامع دکتری

۶. کسب حداقل ۵ امتیاز از ردیف ۱ جدول شماره ۱ (حداقل از یکی از موارد زیر):

الف) مقاله معتبر علمی پژوهشی داخلی یا نمایه شده بین­المللی شامل ISI،ISC و سایر نمایه‏های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرتبط با پایان نامه.

تبصره ۱: به بیش از ۶ مقاله امتیاز تعلق نمی‏گیرد.

تبصره ۲: نشریاتی که دارای نمایهISC  هستند،لازم است دارای اعتبار علمی-پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز باشند.

تبصره ۳: نشریاتی که مقالات متقاضی در آنها منتشر شده­اند نباید در لیست سیاه (Black List) اعلام شده از طرف معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.

تبصره ۴:  از مقالات دارای پذیرش چاپ، حداکثر دو مورد قابل امتیازدهی است.

ب) ثبت اختراع با داوری و تأیید نهایی سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران.

ج) رتبه اول تا سوم انفرادی یا اول گروهی در جشنواره­های علمی معتبر بین­المللی.

لازم به تأکید است که پذیرش نهایی براساس نظر گروههای آموزشی مربوطه و پس از طی مراحل قانونی بوده و دانشگاه مسئولیتی در موارد مرتبط ندارد.

مدارک مورد نیاز:

۱- تکمیل فرم شماره۱ (فرم Form1A_PhD مخصوص دانشجویان دانشگاه گیلان و فرم Form1B_PhD مخصوص دانشجویان سایر دانشگاهها) و بارگذاری آن در سامانه دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه.

تذکر:  دانشجویان دانشگاه گیلان می‌توانند از طریق سامانه جامع آموزش و اداری دانشگاه گیلان( ERP) گواهی رتبه خود را از طریق آموزش دانشکده مربوطه به صورت الکترونیکی اخذ نمایند.

۲- اسکن یک قطعه عکس ۴*۳ جدید و بارگذاری آن در سامانه

۳-ثبت مشخصات و سوابق  آموزشی و پژوهشی (CV) متقاضی در سامانه پذیرش بدون آزمون دوره دکتری (Ph.D) دانشگاه گیلان (سامانه دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه).

۴- تصویر کارت ملی و شناسنامه.

۵- واریز مبلغ یک میلیون دویست هزار ریال (۱۲۰۰۰۰۰ ریال) بابت حق ثبت نام از طریق سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه گیلان (موضوع پرداخت: حوزه معاونت آموزشی، آیتم پرداخت: ثبت نام بدون آزمون مقطع دکتری به نام تمرکز وجوه درآمدهای دانشگاه گیلان) و دریافت کد رهگیری جهت بارگذاری در سامانه دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه.

۶- تصویر گواهی (فارغ التحصیلان) وریز نمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد.
تبصره: برای دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد گواهی اشتغال به تحصیل و نیز تایید اتمام دورة مزبور تا ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ (فرم شماره ۱) از دانشگاه محل تحصیل.

۷- تصویر مدرک مربوط به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد.

۸- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت برای داوطلبان مرد.
۹- مدارک مربوط به دارا بودن شرایط لازم برای استفاده از آیین نامه شامل اصل و نامه پذیرش قطعی مقاله، گواهی رتبه اوّل تا سوّم انفرادی و یا اوّل گروهی در جشنواره ها یا مسابقات معتبر علمی، گواهی ثبت اختراع با داوری و تأیید نهایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، گواهی کتاب تألیفی یا ترجمه شده، کپی مدرک زبان (درصورت وجود هریک از موارد فوق).

۱۰- توصیه نامه از استاد راهنما و یک استاد دیگر از دوره کارشناسی ارشد.

تذکر: به مدارکی که به درستی تا پایان مهلت ثبت نام فقط از طریق  سامانه دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه بارگذاری شده امتیاز تعلق می گیرد و به مدارکی که به صورت حضوری در جلسه مصاحبه ارائه شود هیچگونه  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

زمان و نحوه ثبت نام:

داوطلبان واجد شرایط می‏بایست حداکثر تا پایان روز جمعه مورخ۲۷/۰۳/۱۴۰۰ از طریق سامانه دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه با ورود اطلاعات و بارگذاری مدارک موردنیاز، درمحل های پیش بینی شده، ثبت نام نمایند.

 

جدول ۱- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی*

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)

امتیاز مکتسبه

۱

۱-۱- مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی (حداقل یک مقاله مرتبط یا مستخرج از پایان نامه متقاضی)

۱-۲- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۱-۳- برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر  ملی و بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

۵

۴۰ امتیاز

-  هر مقاله تا ۷ امتیاز*

- گواهی ثبت اختراع بین‌المللی تا ۷ و داخلی تا ۴ امتیاز

-  برگزیدگی تا ۷ امتیاز

 

۲

مقالات علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

 

۶ امتیاز

هر مقاله تا ۳ امتیاز

 

۳

مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر (داخلی یا خارجی)

 

۶ امتیاز

هر مقاله خارجی تا ۳ و داخلی ۲ امتیاز

 

۴

تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

 

۴ امتیاز

-

 

۵

کیفیت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

 

۸ امتیاز

عالی ۸-۴ و بسیار خوب تا ۴ امتیاز

 
 

 جمع

 

۴۰

-

 
 

*به مقاله ISI چاپ شده در نشریات با رتبه‏بندی JCR-Q1 ضریب ۱.۵ و JCR-Q2  ضریب ۱.۲ اعمال می‏شود.

* درصورتیکه مقاله مستخرج از پایان‌نامه متقاضی باشد سهم امتیاز نویسنده اول (طبق آیین‌نامه ارتقاء) به متقاضی تعلق می‌گیرد. در غیراینصورت سهم امتیاز متقاضی مطابق با آیین‏نامه ارتقاء اختصاص می یابد.

 

جدول ۲- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر ۳۰ امتیاز)

 

 

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

۶

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

۶ امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده (حداکثر ۳ امتیاز به معدل* و ۳ امتباز به کیفیت دانشگاه)

 

۷

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته

۵ امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده (حداکثر ۳ امتیاز به معدل* و ۲ امتباز به کیفیت دانشگاه)

 

۸

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

۳ امتیاز

۶ نیمسال ۳ امتیاز، ۷ نیمسال ۲، ۸ نیمسال ۱ امتیاز،  بیش از ۸ نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از ۴ نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد.

 

۹

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

۳ امتیاز

۳ نیمسال ۳ امتیاز، چهار نیمسال ۲ امتیاز، ۵ نیمسال ۱ امتیاز، بیش از ۵ نیمسال کارشناسی ارشد امتیازی ندارد.

 

۱۰

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

۵ امتیاز

رتبه ۱ تا ۳:۵ امتیاز، رتبه ۴ تا ۶:۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹:۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲:۲ امتیاز و رتبه ۱۳ تا ۱۵:۱ امتیاز

 

۱۱

داشتن مدرک زبان معتبر

۸ امتیاز

طبق جدول شماره ۴

 
 

جمع

۳۰

   
 

*رشته‏هایی که طبق مصوبه شورای برنامه‏ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی ۹ نیمسال تصویب شده‏اند با نظر کمیته مصاحبه کننده می‏توانند از امتیاز بند ۸ بهره‏مند شوند.

 

 

جدول ۳- نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه (حداکثر ۳۰ امتیاز)

 

 

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)

امتیاز مکتسبه

۱۲

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات

۳ امتیاز

   

۱۳

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

۳ امتیاز

 

۱۴

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

۳ امتیاز

 

۱۵

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

۳ امتیاز

 

۱۶

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

۳ امتیاز

 

۱۷

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه

۱۵ امتیاز

 
 

جمع

۳۰

 
 

 

جدول 4- همترازی نمرات آزمونهای ملی و بینالملی زبان انگلیسی

MSRT (MCHE)

IELTS Equivalent

TOEFL IBT

TOEFL Computer

TOEFL PAPER+ TOLIMO

حداکثر امتیاز

100-90

0/9-0/7

120-96

300-250

680-600

۸

89-85

9/6-5/6

95-86

249-232

599-575

۷

84-80

0/6-4/6

85-76

231-213

574-550

۶

79-75

9/5-5/5

75-66

212-196

549-525

۵

74-70

4/5-0/5

65-56

195-173

524-500

۴

69-65

9/4-5/4

55-46

172-152

499-475

۳

64-60

4/4-0/4

45-36

151-133

474-450

۲

59-50

9/3-5/3

35-29

132-113

449-425

۱

 

 

آدرس کوتاه :