بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه شماره 9- نحوه ارزیابی دروس، زمان بندی و نحوه ارایه دروس عملی(قابل توجه اعضای هیئت علمی و مدرسان محترم و دانشجویان گرامی)

اطلاعیه شماره 9- نحوه ارزیابی دروس، زمان بندی و نحوه ارایه دروس عملی(قابل توجه اعضای هیئت علمی و مدرسان محترم و دانشجویان گرامی)


اطلاعیه شماره 9- نحوه ارزیابی دروس، زمان بندی و نحوه ارایه دروس عملی(قابل توجه اعضای هیئت علمی و مدرسان محترم و دانشجویان گرامی)

بسمه تعالی

 

به اطلاع  کلیه  اعضای هیئت علمی و مدرسان محترم و دانشجویان گرامی می رساند:

 

  1. زمان رفع اشکال احتمالی دروس نظری به صورت حضوری از تاریخ  1399/03/17 الی 1399/03/31 تعیین شده است. لذا ضروری است همکاران گرامی در این ایام در دانشگاه  حضور داشته باشند.

در عین حال توصیه می شود استادان محترم نسبت به رفع اشکال دانشجویان در فضای مجازی نیز اقدام نمایند.

  • رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام ذکر شده برای حضور در دانشگاه توسط دانشجویان گرامی  و اعضای محترم هیئت علمی و مدرسان ضروریست.
  • به منظور رعایت قوانین مربوط به فاصله گذاری اجتماعی، رفع اشکال حتی المقدوردر ساعت تشکیل کلاس و طبق برنامه هفتگی که ابتدای ترم ارائه شده است در محل برگزاری آن صورت خواهد گرفت.
  • حضور دانشجویان جهت رفع اشکال در ایام یاد شده اختیاری می باشد و در طی این مدت خدمات دانشجویی ارائه نخواهد شد.
  • نمرات دانشجویان برای کلیه دروس نظری در تمامی مقاطع برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1398 – 1399 براساس ارزیابی مستمر تعیین خواهد شد و هیچگونه آزمون حضوری در دانشگاه گیلان برگزار نمی گردد.
  • ارزیابی مستمر دانشجویان که گروهی از استادان بخشی از آن را در طول ترم انجام داده اند می تواند در بستر سامانه تبادل محتوا یا در شبکه های اجتماعی انجام گیرد. به زودی شیوه نامه ای نیز در اختیار همکاران قرار خواهد گرفت.
  • زمان پایان ارزیابی مستمر تاریخ 1399/04/14 تعیین شده است.
  • اعضای هیئت علمی و مدرسان دانشگاه می بایست تا تاریخ 1399/04/21 نمرات دروس نظری نیمسال دوم سال تحصیلی 1398 -1399 را ثبت موقت نمایند.
  • تاریخ ثبت نهایی نمرات 1399/04/28 می باشد.

 

2. با توجه به شیوه نامه تدوین شده دانشگاه گیلان در خصوص نحوه برگزاری دروس عملی و تائید آن توسط  دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، برنامه زمان بندی و نحوه ارائه دروس عملی بشرح ذیل اعلام می گردد. ضمنا گروه ها موظفند تا تاریخ 1399/03/17 نسبت به تعیین تکلیف نوع هر درس عملی اقدام و اطلاع رسانی نمایند.

الف - دروس عملی کاملا غیرحضوری

- شروع بارگذاری محتوای الکترونیکی دروس عملی 1399/04/14 به تعداد 8 جلسه

- پایان بارگذاری محتوای الکترونیکی دروس عملی 1399/06/01

- تاریخ اعلام نمرات دروس عملی 1399/06/06

- نمرات مربوط به این دروس براساس تکالیف محوله از سوی استادان، گزارش کار و ارزیابی مستمر تعیین می شود.

ب - دروس عملی نیمه حضوری

- شروع بارگذاری محتوای الکترونیکی دروس عملی نیمه حضوری 1399/04/14 به تعداد 4 جلسه

- پایان بارگذاری محتوای الکترونیکی دروس عملی نیمه حضوری 1399/05/04

- کلاسهای حضوری واحدهای عملی نیمه حضوری: دو هفته اول شروع نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 برگزار می شود.

پ - دروس عملی کاملا حضوری

 این دروس به ترم بعد منتقل شده و به سرجمع واحدهای نیمسال آینده دانشجویان اضافه می شود ولی نمرات در کارنامه نیمسال دوم 1399- 1398 ثبت خواهند شد.

 

نمره دروس عملی نیمه حضوری و یا کاملا حضوری دانشجویان فارغ التحصیلی که لیست آنها  توسط آموزش دانشکده ها تنظیم می شود، تنها براساس ارائه تکالیف و گزارش کار و ارزیابی مستمر تعیین می گردد. این دانشجویان در صورت گذراندن کلیه واحدهای دوره تا تاریخ 1399/06/31 فارغ التحصیل می شوند.

 

3- دانشجویان شهریه پرداز موظفند تا تاریخ 1399/03/20 نسبت به پرداخت باقیمانده شهریه خود اقدام نمایند.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آدرس کوتاه :