بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه شماره 8- نحوه بررسی درخواستهای آموزشی به صورت غیرحضوری ویژه نیمسال دوم 99-98‏

اطلاعیه شماره 8- نحوه بررسی درخواستهای آموزشی به صورت غیرحضوری ویژه نیمسال دوم 99-98‏


اطلاعیه شماره 8- نحوه بررسی درخواستهای آموزشی به صورت غیرحضوری ویژه نیمسال دوم 99-98‏

بسمه تعالی

 

  با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه گیلان به اطلاع می رساند با توجه به تداوم آموزش غیرحضوری در دانشگاه ها و به منظور امکان دسترسی مناسب دانشجویان جهت ارائه درخواست ها، کلیه درخواست های مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به صورت غیر حضوری انجام می شود و به درخواستهای حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

شایان ذکر است جهت بهره مندی دانشجویان از خدمات غیرحضوری در حوزه آموزش دانشگاه، علاوه بر سایر موارد قبلی، امکان ارسال درخواست های زیر نیز از طریق کارتابل دانشجویان فراهم شده است:

 

موضوع درخواست

مقطع تحصیلی

مسیر ارسال درخواست

واحد اقدام کننده

لغو حکم اخراج

 

تحصیلات تکمیلی

کارتابل آموزشی دانشجو-مکاتبات اداری-فرم های درخواست-درخواست های متفرقه-انتخاب گزینه  لغو حکم اخراج در قسمت نوع درخواست و سپس انتخاب دکمه ارسال حذف ترم/لغو حکم اخراج

آموزش دانشکده، اداره پذیرش و ثبت نام/دفتر تحصیلات تکمیلی(حسب مقطع)

حذف ترم بدون احتساب در سنوات

کلیه مقاطع     

کارتابل آموزشی دانشجو-مکاتبات اداری-فرم های درخواست-درخواست های متفرقه-انتخاب گزینه حذف ترم بدون احتساب در سنوات در قسمت  نوع درخواست و سپس انتخاب دکمه ارسال حذف ترم/لغو حکم اخراج

آموزش دانشکده، اداره پذیرش و ثبت نام/دفتر تحصیلات تکمیلی(حسب مقطع)

مرخصی بدون احتساب در سنوات

کلیه مقاطع     

کارتابل آموزشی دانشجو-مکاتبات اداری-فرم های درخواست-درخواست مرخصی ترم-انتخاب نوع مرخصی- انتخاب وضعیت شهریه مرخصی و ثبت "بدون شهریه" و انتخاب دکمه "ارسال بدون احتساب"

آموزش دانشکده، اداره پذیرش و ثبت نام/دفتر تحصیلات تکمیلی(حسب مقطع)

مرخصی با احتساب در سنوات

کلیه مقاطع     

کارتابل آموزشی دانشجو-مکاتبات اداری-فرم های درخواست-درخواست مرخصی ترم-انتخاب نوع مرخصی- انتخاب وضعیت شهریه مرخصی و ثبت " شهریه کامل" و انتخاب دکمه "ارسال با احتساب"

آموزش دانشکده، اداره پذیرش و ثبت نام/دفتر تحصیلات تکمیلی(حسب مقطع)

انتخاب واحد با تاخیر در ترم 982(فقط برای سمینار، پروپوزال، پایان نامه یا رساله)

تحصیلات تکمیلی 

کارتابل آموزشی دانشجو-مکاتبات اداری-فرم های درخواست-درخواست های متفرقه-انتخاب گزینه انتخاب واحد با تاخیردر قسمت  نوع درخواست و سپس انتخاب دکمه ارسال انتخاب واحد با تاخیر

آموزش دانشکده، اداره پذیرش و ثبت نام/دفتر تحصیلات تکمیلی(حسب مقطع)

تقسیط شهریه

کلیه مقاطع     

کارتابل آموزشی دانشجو-مکاتبات اداری-فرم های درخواست-درخواست های متفرقه-انتخاب گزینه تقسیط شهریه در قسمت  نوع درخواست، درج شرح درخواست، الصاق مستندات و سپس انتخاب دکمه ارسال تقسیط شهریه

اداره پذیرش و ثبت نام/دفتر تحصیلات تکمیلی(حسب مقطع)، امور مالی

 

 

کنترل و تحویل پایان نامه

تحصیلات تکمیلی

کارتابل آموزشی دانشجو-مکاتبات اداری-فرم های درخواست-درخواست های متفرقه-انتخاب گزینه کنترل و تحویل پایان نامه در قسمت نوع درخواست، درج کد رهگیری سامانه ثبت(ایرانداک) در قسمت شرح درخواست و سپس انتخاب دکمه ارسال تحویل پایان نامه

آموزش دانشکده، کنابخانه مرکزی و مرکز اسناد و نشر دانشگاه

گواهی رتبه برای متقاضیان سهمیه استعداد درخشان

کارشناسی و کارشناسی ارشد

کارتابل آموزشی دانشجو/فرم های درخواست/ سایر درخواست ها/انتخاب فرم مرتبط

آموزش دانشکده، دفتر استعدادهای درخشان

 


نکات قابل توجه :

 • گردش های حذف ترم بدون احتساب درسنوات-لغو حکم اخراج و ثبت انتخاب واحد با تاخیر که از مسیر درخواست های متفرقه دانشجویان راه اندازی شده است پس از تائید نهایی و ارسال رونوشت به کارشناس آموزش دانشکده توسط ایشان در سامانه آموزش اعمال می گردد چنانچه پس از 72 ساعت کاری بعد از تائید نهایی گردش کار درخواست ها در سامانه آموزش اعمال نگردید دانشجویان می توانند مراتب را از آموزش دانشکده پیگیری نمایند.
 • مرخصی تحصیلی (با احتساب درسنوات/بدون احتساب درسنوات) مختص دانشجویانی است که در نیمسال دوم 99-98 انتخاب واحد انجام نداده اند.
 • حذف ترم (با احتساب درسنوات/بدون احتساب درسنوات) مختص دانشجویانی است که در نیمسال دوم 99-98 انتخاب واحد انجام داده اند.
 • در خصوص درخواست حذف ترم بدون احتساب درسنوات پس از تائید نهایی گردش کار، علاوه بر ثبت وضعیت ترم می بایست دروس دانشجو نیز توسط آموزش دانشکده از سامانه حذف گردند.
 • کلیه درخواست های مرخصی و حذف ترم مربوط به دانشجویان دانشگاه گیلان می باشد و دانشجویان میهمان جهت ارائه هرگونه درخواستی می بایست ابتدا موافقت دانشگاه مبدا را اخذ و ارائه نمایند.
 • دانشجویانی که تا تاریخ 99/02/26 با درخواست  مرخصی تحصیلی با احتساب ایشان  در نیمسال دوم 99-98 در سامانه موافقت شده است(گردش به تائید نهائی رسیده است)، امکان ارسال درخواست  مرخصی تحصیلی  بدون احتساب برای نیمسال جاری را ندارند و لازم است جهت پیگیری و اصلاح وضعیت خود با آموزش دانشکده تماس بگیرند.
 • دانشجویانی که در نیمسال دوم 99-98 درخواست مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات ارسال نموده ولی تا تاریخ 99/02/27 درخواستشان به تایید نهایی نرسیده است، درخواست قبلی آنها از سامانه حذف شده و برای درخواست مرخصی تحصیلی (با احتساب/بدون احتساب) باید  مجددا  گردش کاری ارسال نمایند.
 • دانشجویانی که با درخواست مرخصی تحصیلی آنها در نیمسال دوم 99-98 موافقت شده است، امکان انتخاب واحد در نیمسال جاری را نخواهند داشت.
 • در کلیه موارد لازم است دانشجویان مدارک و مستندات مربوط به درخواست خود را در قسمت الصاقی نامه بارگذاری نمایند.
 • درخواست تقسیط شهریه شامل کلیه دانشجویان نبوده و پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده، حسب مورد بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.
 • کلیه درخواست هایی که از طریق کارتابل آموزشی دانشجویان در سامانه سادا ارسال می شود از طریق مشاهده گردش کار مربوط به همان درخواست قابل پیگیری است.رنگ قرمز درهر مرحله  گردش کار نشان دهنده تایید و رنگ سبز نشان دهنده در حال انجام کار می باشد.زمانی درخواست دانشجو  تائید نهائی می گردد که کلیه افراد بررسی کننده، گردش کار را تائید نمایند.

سایر درخواست های غیرحضوری طبق روال قبل و از طریق گردش های کاری به شرح ذیل انجام می شوند

موضوع درخواست

واحد اقدام کننده

حذف درس یا دروس ،حذف ترم با احتساب در سنوات، گواهی اشتغال به تحصیل، درخواست  میهمان/انتقال، افزایش سنوات، ادامه تحصیل پس از )لغو اخراج(مشروطی، انصراف از تحصیل، تصویب پروپوزال، برگزاری دفاع، چک لیست فارغ التحصیلی و تسویه حساب، درخواست معرفی به استاد، درخواست تجدید نظر نمرات،درخواست اخذ درس در سایر دانشکده ها و اخذ تائیدیه مدرک پایه

آموزش دانشکده، اداره پذیرش و ثبت نام/دفتر تحصیلات تکمیلی(حسب مقطع)

مکاتبات نظام وظیفه

آموزش دانشکده، امور مشمولین

انواع گواهی(موقت، دانشنامه و ریزنمرات)، امور مربوط به سامانه سجاد(لغو تعهدات آموزش رایگان) ، تاییدیه تحصیلی،

اداره فارغ التحصیلان

 


گواهینامه موقت، دانشنامه و ریزنمرات صرفا به صورت پستی و بدون نیاز به مراجعه حضوری ارسال می شود.

 

 

 

آدرس کوتاه :