بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه شماره 4- شیوه نامه آموزشی دانشگاه گیلان ویژه نیمسال اول سال‏‎ ‎تحصیلی 1400-1399‏

اطلاعیه شماره 4- شیوه نامه آموزشی دانشگاه گیلان ویژه نیمسال اول سال‏‎ ‎تحصیلی 1400-1399‏


‎ ضمن تشکر از همراهی شما با نظام آموزشی الکترونیکی و با عنایت به تداوم شیوع ویروس کرونا در کشور توجه دانشجویان عزیز را به ‏موارد مندرج در این شیوه نامه جلب می نماید.‏

اطلاعیه شماره 4- شیوه نامه آموزشی دانشگاه گیلان ویژه نیمسال اول سال‏‎ ‎تحصیلی 1400-1399‏

 

    شیوه نامه زیر در چهار بخش به تفکیک کلیات، مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدوین شده است. در این شیوه نامه سعی شده است تا با در نظر گرفتن شرایط ویژه ناشی از انتشار ویروس کرونا در کشور، بر اساس سند ابلاغی (موضوع نامه شماره 2/863 مورخ 99/01/11 و شماره 2/190175 مورخ 99/09/08) و آئین نامه های آموزشی دانشگاه به نحوی اصلاح گردند که ضمن ارائه تسهیلات لازم به دانشجویان، کمترین آسیب به امر آموزش وارد شود.

ضوابط مندرج در این شیوه نامه به دانشجویانی که پذیرش آنها بر پایه آموزش الکترونیکی بوده است، قابل تعمیم نمی‌باشد.

  بخش اول :کلیات

 1.   از آنجا که کلاسهای نظری نیمسال اول سال تحصیلی 1400- 1399 بصورت غیرحضوری برگزار می شوند لازم است دانشجویان برای موفقیت در تحصیل در این نظام آموزشی با مراجعه مستمر به سامانه تبادل محتوای الکترونیکی به آدرس ecent2.guilan.ac.ir (با کلمه کاربری و رمز ورود: شماره دانشجویی) و استفاده از فایل های بارگذاری شده در کلاسهای ضبط شده و حضور در کلاسهای برخط در طول ترم نسبت به یادگیری دروس اهتمام ورزند.
 2. نحوه برگزاری کلاسها بصورت ترکیبی از جلسات ضبط شده و برخط در بستر سامانه تبادل محتوای الکترونیکی دانشگاه (ecent)  است و کلاس های رفع اشکال حضوری نیمسال اول سال تحصیلی 1400 – 1399 به علت رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ سلامت عزیزان دانشگاهی برگزار نخواهند شد.
 • تعداد جلسات بارگذاری شده برای دانشجویان ورودی­های 98 و ماقبل در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399،  حداکثر 10 جلسه  آفلاین  و حداقل 5 جلسه آنلاین است.
 • تعداد جلسات بارگذاری شده برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1400-1399 و نیز درس های مشترک دانشجویان ورودی ماقبل 1399 با دانشجویان نوورود به صورت حداکثر 9 جلسه آفلاین و حداقل 3 جلسه آنلاین (مجموعا 12 جلسه) می باشد.
 • با توجه به اینکه زمان پایان کلاس های دانشجویان ورودی جدید 24 دی ماه 1399  تعیین شده است (سه هفته دیرتر از پایان کلاس های دانشجویان ورودی سال های قبل)، استادان محترم لازم است فایل های تهیه شده را به تدریج تا تاریخ فوق به طور کامل (حداکثر 9 جلسه آفلاین و حداقل 3 جلسه آنلاین) بارگذاری نمایند.
 • درصورت ضرورت، در برخی از هفته ها امکان بارگذاری دوجلسه یا بیشتر از محتوای تولید شده دروس توسط استادان نیز وجود دارد.
 • استادان می توانند از سایر سامانه های مورد تایید نیز برای برگزاری کلاسهای آنلاین استفاده نمایند؛­­ در هر صورت می بایست محتوای کلاس برگزار شده در سامانه ecent بارگذاری شود.

3. دانشکده­ ها موظفند بر ارائه کامل کلیه دروس نظری توسط استادان در کلاسهای آنلاین و آفلاین نظارت نمایند و گزارشات هفتگی را براساس اطلاعات موجود در سامانه الکترونیکی تهیه و پس از جمع ­بندی به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال کنند.

4. غیبت دانشجویان درکلاسهای آنلاین در نیمسال جاری، موجه تلقی می­شود.

5. واحدهای عملی ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 1400- 1399 که امکان برگزاری بصورت غیرحضوری را دارا هستند همانند نیمسال گذشته طبق برنامه اعلامی توسط گروه ها اجرا می شوند. تاریخ و نحوه اجرای درسهای عملی که اجبارا نیاز به برگزاری به صورت حضوری دارند پس از برنامه ریزی به اطلاع دانشجویان رسانده خواهد شد. ضمنأ، درخصوص دانشجویانی که در ترم جاری درس کارآموزی را اخذکرده اند و شرایط خاص کشور روند فعالیت ایشان را مختل کرده است، زمان کارآموزی به نحو مقتضی تمدید خواهد شد.

6. حذف اضطراری یک یا چند درس نظری یا عملی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400 -1399 قابل انجام است. بدین منظور، دانشجو می بایست درخواست خود را تا قبل از امتحان آن درس از مسیر فرم های درخواست – درخواست حذف اضطراری در سامانه سادا ارسال نماید و نیازی به مراجعه حضوری دانشجو نیست.

- برای درخواست حذف کلیه دروس، می ­بایست از گردش حذف ترم استفاده شود.

7. درخواست حذف/ مرخصی بدون احتساب در سنوات نیمسال اول سال تحصیلی 1400 -1399) تا قبل از امتحانات پایانی نیمسال تحصیلی، از مسیر گردش مربوطه در سامانه سادا برای بررسی در کمیسیون موارد خاص دانشگاه مطابق قوانین آموزشی قابل انجام می باشد.( (درخواست مرخصی بدون احتساب از مسیر: کارتابل آموزشی دانشجو-مکاتبات اداری-فرم های درخواست-درخواست مرخصی ترم-انتخاب نوع مرخصی- انتخاب وضعیت شهریه مرخصی و انتخاب دکمه "ارسال بدون احتساب"؛ درخواست حذف بدون احتساب از مسیر: کارتابل آموزشی دانشجو-مکاتبات اداری-فرم های درخواست-درخواست های متفرقه-انتخاب گزینه حذف ترم بدون احتساب در سنوات در قسمت  نوع درخواست، الصاق مستندات و سپس انتخاب دکمه "ارسال حذف ترم")

 الف- درصورت ارائه درخواست پس ازاین تاریخ، حذف/مرخصی ترم با احتساب درسنوات صورت خواهد گرفت.

ب- توجه به این نکته ضروری است که از نظر مقررات وظیفه عمومی (موضوع بخشنامه شماره33/23/05/94/149 مورخ 1394/08/26 معاونت وظیفه عمومی) مرخصی تحصیلی بدون احتساب و حذف ترم بدون احتساب جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد. لذا در صورت اتمام سنوات اولیه یا ارفاقی(مدت مجاز تحصیل) لازم است دانشجویان بر اساس مفاد بند 14 همین شیوه نامه از طریق سامانه سادا در خصوص سنوات ارفاقی یا مجوز ادامه تحصیل اقدام نمایند.

ج- آیین­ نامه ­هایی مانند ممتازی، استعداد درخشان و غیره به قوت خود باقی است و بابت حذف ترم، امتیازی برای دانشجو در نظر گرفته نخواهد شد؛ مگر در صورت ابلاغ دستورالعمل جدیدی از سوی وزارت عتف

8. در صورتی که درخواست حذف ترم/ مرخصی بدون احتساب در سنوات دانشجویان متقاضی به تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه برسد، به منظور رعایت نکات بهداشتی تا پایان نیمسال مورد درخواست یا انتهای شرایط ویژه (هرکدام زودتر حاصل گردد) اجازه حضور در دانشگاه برای انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی را نخواهند داشت.

9. امتحانات نهایی کلیه درس هایی که برای دانشجویان نوورود ارائه شده اند و همزمان دانشجویان ورودی ماقبل 1399 نیز در آن ها ثبت نام کرده اند در بازه زمانی پیش بینی شده برای دانشجویان ورودی 1399 (شنبه 27 دی ماه تا چهارشنبه 8 بهمن ماه) برگزار خواهند شد. ضمنا امتحانات درس هایی که فقط برای دانشجویان ورودی 1398 و ماقبل ارائه شده اند در بازه زمانی شنبه 6 دی تا چهارشنبه 24 دی ماه انجام می شود.

10. با توجه به اینکه در نیمسال جاری نیز حداقل بخشی از نمره درس ها براساس ارزشیابی مستمر تعیین می شود، دانشجویان الزاما بایستی در این نوع ارزشیابی ها شرکت نمایند.

نمره نهایی هر درس متشکل از نمره امتحان پایان ترم(حسب نظر استاد درس) و ارزیابی مستمر (شامل مواردی همچون پرسش و پاسخ، امتحان کوتاه(کوئیز) و انجام سایر تکالیف محول شده توسط استادن محترم) می باشد.

11. در صورت تمایل استادان محترم به برگزاری امتحان پایان ترم، لازم است امتحانات مربوط به درس های مقطع کارشناسی در همان تاریخ و ساعت از قبل اعلام شده، برگزار شود.  در مورد درس های دوره های تحصیلات تکمیلی برگزاری امتحان در ساعت و روز دیگر (در بازه زمانی تعیین شده برای امتحانات و با توافق تمامی دانشجویان) امکان پذیر است.

12.  از آنجاکه امتحانات دانشجویان نوورود از روز شنبه 27 دی­ماه لغایت چهارشنبه 8 بهمن ماه برگزار خواهد شد و انتخاب واحد این عزیزان از شنبه 11 بهمن شروع می شود، استادان محترم لازم است در ایام امتحانات و قبل از شروع انتخاب واحد اقدام به ثبت موقت و نهایی نمرات نمایند.

13. با تقلب و تخلف در آزمون های الکترونیکی براساس آئین نامه جدید انضباطی ابلاغی از طرف وزارت علوم (که متعاقبا توسط معاونت محترم دانشجویی دانشگاه ابلاغ خواهد شد) برخورد می شود و گزارش استاد درس در این زمینه و یا اثبات آن از طریق نرم افزارهای موجود ملاک صدور احکام کمیته انضباطی خواهد بود.

14. از نظر مقررات وظیفه عمومی دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی مقاطع کارشناسی ورودی 94 و93، کارشناسی ارشد ورودی 96و95 و دکتری ورودی 93و92 که به هر دلیل تا پایان شهریورماه سال 99 موفق به فراغت از تحصیل یا دفاع نشده اند، می بایست از طریق سامانه سادا حداکثر تاپایان آذرماه سال جاری، درخواست سنوات ارفاقی نیمسال اول 99 را ثبت و ارسال نمایند لذا در صورت موافقت کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه یاشورای تحصیلات تکمیلی، نامه درخواست سنوات ارفاقی به آدرس محل سکونت دانشجو پست خواهد شد و در ادامه دانشجویان می توانند درخواست سنوات را در مراکز پلیس+10 شهرمحل سکونت ثبت و نتیجه را مطابق رونوشت نامه به دانشگاه فکس نمایند. لازم به ذکر است در صورت سپری شدن مهلت فوق، مراکز پلیس+ 10 با ادامه تحصیل آنان در نیمسال مذکور مخالفت می نمایند و مسئولیت آن بر عهده دانشجو خواهد بود. ضمنا از نظر مقررات وظیفه عمومی مرخصی تحصیلی و حذف ترم جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد.

توضیح: دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی مقاطع کارشناسی وروی 94، ارشد ورودی 96 و دکتری ورودی 93 که به هر دلیل تا پایان بهمن ماه سال جاری(1399/11/30) موفق به فراغت از تحصیل یا دفاع نشوند لازم است ضمن رعایت تقویم آموزشی دانشگاه و مفاد همین بند جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل درنیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399(سنوات ارفاقی دوم) حداکثر تا پایان فروردین ماه سال1400 اقدام نمایند.

15. از آنجا که به درخواست های حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد، دانشجویان می توانند جهت برقراری ارتباط و ارسال درخواستهای آموزشی، از طریق سامانه سادا اقدام نمایند.

16. انتخاب واحد نیمسال دوم 1400-1399 کلیه دانشجویان دانشگاه از روز شنبه مورخ 1399/11/11 لغایت چهارشنبه مورخ 1399/11/15 است.(چنانچه دانشجویان ورودی جدید به هر دلیلی موفق به انتخاب واحد در بازه زمانی یادشده نشوند، امکان انتخاب واحد مجدد، بدون محدودیت در زمان حذف و اضافه را خواهند داشت).

17. شروع کلاسهای نیمسال دوم 1400-1399 از روز شنبه مورخ 1399/11/18 خواهد بود.

18. سایر تاریخ ­های اعلام شده در تقویم آموزشی 1400-1399 به قوت خود باقیست.(دریافت فایل تقویم آموزشی)

بخش دوم : مقطع کارشناسی

 1. دفاع پروژه کارشناسی با تایید استاد پروژه و معاون آموزشی دانشکده، به صورت الکترونیکی برگزار می شود.
 2. درصورتی که حذف واحدهای درسی  دانشجو، منجر به کاهش تعداد واحدهای دانشجو به کمتر از حدنصاب شود، نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل جزء سنوات تحصیلی وی محسوب می شود و در صورت مشروط شدن با هر تعداد واحد، ضمن محاسبه این نیمسال در تعداد نیمسالهای مشروطی، دانشجو حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در نیمسال بعد را نخواهد داشت. لازم به ذکر است در این شرایط اگر معدل دانشجو 17 و یا بالاتر شد، تاثیر آن در ممتازی محسوب نمی شود.
 3. از نیمسال دوم 1400-1399 دانشجویان در صورت داشتن نمره مردودی در درس یا دروس پیشنیاز می توانند دروس بعدی را بدون رعایت پیشنیازی و محدودیت تعداد دروس، اخذ کرده و بگذرانند.
 4. صرفا دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی می توانند با رعایت سایر مقررات و پس از تثبیت نمرات کلیه دروس نیمسال جاری( 991)  نسبت به اخذ حداکثر 4 درس نظری با رعایت سقف 12 واحد بصورت معرفی به استاد در ابتدای ترم بعد (992) اقدام نمایند.
 5. دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی ورودی 94 و 93 می بایست مطابق مفاد بند 14 بخش اول (کلیات) اقدام نمایند.

بخش سوم: مقطع کارشناسی ارشد

 1. صرفا دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل می توانند با رعایت سایر مقررات و پس از ثبت نمرات کلیه دروس، نسبت به اخذ حداکثر 2 درس نظری (حداکثر در مجموع 6 واحد) به صورت معرفی به استاد در نیمسال بعد اقدام نمایند.
 2. ضروری است پروپوزال دانشجویانی که در مرحله تصویب عنوان پایان نامه هستند، با هماهنگی بین دانشجو و استاد راهنما از طریق فرایند گردش تصویب پروپوزال در سامانه سادا جهت بررسی در گروه در اختیار دانشکده قرار گیرد.
 3. از تاریخ 1399/09/01 برگزاری جلسات ارائه سمینار و دفاع از طرح پیشنهادی پایان نامه صرفا با رعایت کلیه مقررات آموزشی به صورت غیرحضوری  یا نیمه حضوری انجام خواهد شد و مهلت دفاع نیمسال اول 1400-1399 طبق تقویم آموزشی تا تاریخ 99/11/30 می باشد.
 4. برگزاری دفاع به شیوه غیرحضوری و نیمه حضوری صرفا تا زمان بهتر شدن شرایط براساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا امکان پذیر است.
 5. برگزاری دفاع نیمه­ حضوری می ­بایست با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و طبق پروتکل های وزارت بهداشت انجام شود.
 6. دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی ورودی 96 و 95 می بایست مطابق مفاد بند 14 بخش اول (کلیات) اقدام نمایند.

بخش چهارم: مقطع دکتری

 1.  برگزاری آزمون جامع در صورت صلاحدید گروه آموزشی مربوطه می تواند به صورت شفاهی و غیرحضوری انجام شود.
 2. درصورتیکه گروه آموزشی تمایل به برگزاری آزمون جامع بصورت شفاهی غیرحضوری نداشته باشد، این مرحله به عنوان عدم حضور و غیبت دانشجو تلقی نمی شود.

توضیح: دانشجویانی که در نیمسال جاری آزمون جامع را اخذ نموده ا­ند، اما به هر دلیل شرایط شرکت در آن را نداشته و یا برگزاری جلسه آزمون از سوی دانشکده مربوطه لغو گردد نیز می­توانند درخواست حذف اضطراری برای آزمون جامع و یا حذف ترم (بدون احتساب در سنوات) خود را از طریق گردش کار حذف ترم در سامانه سادا برای طرح در کمیسیون موارد خاص ارسال نمایند.

 1. لازم است طرح پیشنهادی رساله دانشجویانی که در مرحله تصویب پروپوزال هستند، طی جلسات مجازی بین دانشجو و استاد راهنما آماده و از طریق فرایند گردش تصویب پروپوزال در سامانه سادا جهت بررسی در گروه در اختیار دانشکده قرار گیرد.
 2. از تاریخ 1399/09/01 برگزاری جلسات ارائه سمینار و دفاع از طرح پیشنهادی پایان نامه صرفا با رعایت کلیه مقررات آموزشی به صورت غیرحضوری  یا نیمه حضوری انجام خواهد شد و مهلت دفاع نیمسال اول 1400-1399 طبق تقویم آموزشی تا تاریخ 99/11/30 می باشد.
 3. برگزاری دفاع به شیوه غیرحضوری و نیمه حضوری صرفا تا زمان عادی شدن شرایط براساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا امکان پذیر است.
 4. برگزاری دفاع نیمه ­حضوری می­ بایست با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و طبق پروتکل های وزارت بهداشت انجام شود.
 5. دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی ورودی 93 و 92 می بایست مطابق مفاد بند 14 بخش اول کلیات اقدام نمایند.

 

کلیه موارد مسکوت در این شیوه نامه، در شوراهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه قابل طرح و تصمیم گیری است.

 

                                          معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

آدرس کوتاه :