بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه شماره 12-مصوبات شورای آموزشی دانشگاه درخصوص رفع اشکال و ارزیابی پایان ترم

اطلاعیه شماره 12-مصوبات شورای آموزشی دانشگاه درخصوص رفع اشکال و ارزیابی پایان ترم


اطلاعیه شماره 12-مصوبات شورای آموزشی دانشگاه درخصوص رفع اشکال و ارزیابی پایان ترم

بسمه تعالی

 

به استناد مصوب مورخ 1399/03/20 شورای آموزشی دانشگاه

به اطلاع  کلیه  اعضای هیئت علمی و مدرسان محترم و دانشجویان گرامی می رساند:

 1. با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان، تاریخ رفع اشکال تا روز جمعه مورخ 1399/04/06 تمدید شد و بر این اساس تاریخ برگزاری امتحان و ادامه ارزیابی مستمر از تاریخ 1399/04/07 لغایت 1399/04/28 تعیین می شود.
 2. از تاریخ 1399/04/01 لغایت 1399/04/06 رفع اشکال تنها بصورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
 3. در صورت نیاز به برگزاری آزمون الکترونیکی حسب نظر استاد درس، امتحان دانشجویان کارشناسی که براساس تقویم آموزشی دانشگاه از تاریخ 1399/03/10 لغایت 1399/03/31 تعیین شده بود با همان ترتیب روزهای هفته و ساعت برگزاری به تاریخ 1399/04/07 لغایت 1399/04/28 منتقل می گردد. بدلیل جلوگیری از تداخل زمان امتحانات، برگزاری امتحان دانشجویان کارشناسی در خارج از محدوده زمانی یاد شده از نظر این امور قانونی نیست. امتحان دانشجویان تحصیلات تکمیلی می تواند با هماهنگی استاد و دانشجویان در بازه یاد شده و در هر ساعت ممکن، صورت پذیرد.
 4. تاریخ ثبت موقت نمره حداکثر 1399/05/07 و ثبت نهایی آن حداکثر 1399/05/09 است.
 5. از تاریخ 1399/04/07 لغایت 1399/04/28 استادان فقط در ساعت برگزاری امتحان می توانند آزمون یا ارزیابی مستمر داشته باشند بنابراین با توجه به محدودیت ساعت برگزاری امتحان پیشنهاد می شود استادان برنامه ریزی دقیق و از پیش تعیین شده ای نسبت به طراحی سوال یا ارزیابی مستمر بعمل آورند. به استناد نامه شماره 2/41200 مورخ 1399/03/18 معاون محترم آموزشی وزارت علوم، آزمون پایانی نیمسال جاری تنها مرجع ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانشجو نباشد و نتایج ارزیابی های مستمر استاد در طول نیمسال در نمره نهایی موثر باشد.
 6. توصیه می شود جهت برگزاری امتحان  از سامانه تولید محتوای الکترونیکی دانشگاه یا گوگل فرم و یا  واتساپ  استفاده شود.
 7. در صورتیکه استادان بخواهند از روشهای الکترونیکی دیگر برای آزمون استفاده نمایند ضروریست پس از هماهنگی با معاون آموزشی دانشکده از دسترسی و آشنایی دانشجویان با روش مورد نظرشان اطمینان حاصل نمایند.
 8. زمان و روش ارزیابی درس یا دروس معرفی به استاد (با هماهنگی مدرس تعیین شده توسط مدیر گروه) همانند سایر دروس نیمسال جاری می باشد و نمرات آن نیز در بازه زمانی تعیین شده می بایست اعلام گردد.
 9. نظر باینکه حذف بدون احتساب (درس، دروس و ترم) در نیمسال جاری در بازه زمانی 27 اردیبهشت لغایت 13 خرداد انجام پذیرفته است لذا حذف اضطراری مجدد در این ترم امکان پذیر نخواهد بود.
 10.  مهلت پرداخت شهریه دانشجویان شهریه پرداز تا تاریخ  1399/03/29 تمدید می شود.
 11. تثبیت نمره ها ی دروس عملی – نظری (که دارای یک کد می باشند) پس از اعلام نمره عملی امکان پذیر خواهد بود.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آدرس کوتاه :