بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه شماره 10- قابل توجه دانشجویان دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان و دانشجویان گروه های فیزیک(دانشکده علوم پایه)،-برق (دانشکده فنی) و صنایع غذائی(دانشکده کشاورزی)

اطلاعیه شماره 10- قابل توجه دانشجویان دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان و دانشجویان گروه های فیزیک(دانشکده علوم پایه)،-برق (دانشکده فنی) و صنایع غذائی(دانشکده کشاورزی)


اطلاعیه شماره 10- قابل توجه دانشجویان دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان و دانشجویان گروه های فیزیک(دانشکده علوم پایه)،-برق (دانشکده فنی) و صنایع غذائی(دانشکده کشاورزی)

بسمه تعالی

 

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان و دانشجویان گروه های  فیزیک(دانشکده علوم پایه)،-برق (دانشکده فنی) و صنایع غذائی(دانشکده کشاورزی) می رساند برنامه زمانی برگزاری کلاس های آنلاین از تاریخ 1399/03/17 به شرح ذیل می باشد.

دریافت فایل زمان برگزاری کلاس های آنلاین دانشکده فنی شرق گیلان         لینک دسترسی

دریافت فایل زمان برگزاری کلاس های آنلاین گروه فیزیک-دانشکده علوم پایه     لینک دسترسی

دریافت فایل زمان برگزاری کلاسهای آنلاین گروه مهندسی برق-دانشکده فنی    لینک دسترسی

دریافت فایل زمان برگزاری کلاسهای آنلاین گروه مهندسی صنایع غذایی-دانشکده کشاورزی        لینک دسترسی

 

 

لازم به توضیح است برنامه مذکور به صورت آزمایشی در ترم جاری برای گروه های آموزشی یادشده برگزار خواهد شد و شامل سایر دانشجویان نمی باشد. ضمنا شرکت در این کلاس ها اجباری نیست.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آدرس کوتاه :