بستن
FA EN AR RU FR CHI

« بازگشت

اطلاعیه شماره 1 - سال تحصیلی 1400-1399 (ویژه دانشجویان)

اطلاعیه شماره 1 - سال تحصیلی 1400-1399 (ویژه دانشجویان)


 

اطلاعیه شماره 1 - سال تحصیلی 1400-1399 (ویژه دانشجویان)

ضمن تشکر از همراهی شما با نظام آموزشی الکترونیکی و با عنایت به تداوم شیوع ویروس کرونا در کشور توجه دانشجویان عزیز را به موارد ذیل جلب می نماید:

 

1- از آنجائیکه کلاسهای نظری نیمسال اول سال تحصیلی 1400- 1399 بصورت غیرحضوری برگزار می شوند به دانشجویان توصیه می شود برای موفقیت در تحصیل در این نظام آموزشی با مراجعه مستمر به سامانه تبادل محتوای الکترونیکی(ecent) و استفاده از فایل های بارگذاری شده در کلاسهای آفلاین و حضور در کلاسهای آنلاین در طول ترم نسبت به یادگیری دروس اهتمام داشته باشند.

 

2-  نحوه برگزاری این کلاسها بصورت ترکیبی ( حداکثر 10 جلسه آفلاین و حداقل 5 جلسه آنلاین)  در بستر سامانه تبادل محتوای الکترونیکی دانشگاه (ecent)  و همچنین دو جلسه رفع اشکال حضوری است(تاریخ برگزاری و نحوه حضور دانشجویان در این جلسات در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد).

 

3- استادان می توانند از سایر سامانه های مورد تایید برای برگزاری کلاسهای آنلاین استفاده نمایند.

 

4- واحدهای عملی ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 1400- 1399 که امکان برگزاری بصورت غیرحضوری را دارا هستند همانند نیمسال گذشته طبق برنامه اعلامی توسط گروه ها اجرا خواهند شد. تاریخ و نحوه اجرای درسهای عملی که اجبارا نیاز به برگزاری به صورت حضوری دارند پس از برنامه ریزی به اطلاع دانشجویان رسانیده می شود.

 

5- قوانین مرتبط با تعداد دروس معرفی به استاد، شرایط حذف بدون احتساب، احتساب مشروطی، تخفیف و تقسیط شهریه دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 1400- 1399،  همانند مصوبات قبل از شیوع بیماری کووید- 19می باشد.

 

6- قانون همنیاز کردن یک درس افتاده برای یکبار در طی دوران تحصیل همانند ترمهای گذشته خواهد بود و تغییری در مصوبه مربوطه ایجاد نشده است.

 

7- توجه به این نکته ضروری است که از نظر مقررات وظیفه عمومی (موضوع بخشنامه شماره 149/94/05/23/33 مورخ 26/08/1394 معاونت وظیفه عمومی) مرخصی تحصیلی بدون احتساب و حذف ترم بدون احتساب جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد.

 

8- با توجه به اینکه در نیمسال جاری نیز حداقل بخشی از نمره دانشجویان براساس ارزشیابی مستمر تعیین می شود، دانشجویان محترم الزاما باید در این نوع ارزشیابی ها شرکت نمایند.

 

9-  برای دانشجویان واجد شرایط  اسکان در خوابگاه، طبق ضوابط و مقررات کلی اسکان، خدمات خوابگاهی ارائه می گردد.

 

10- مقررات و قوانین مربوط به نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم در اطلاعیه های بعدی به استحضار استادان و دانشجویان گرامی رسانیده خواهد شد.

 

 

 

آدرس کوتاه :