بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه شروع کلاس ها و ورود به سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه گیلان (ویژه پذیرفته شدگان جدیدالورود)

اطلاعیه شروع کلاس ها و ورود به سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه گیلان (ویژه پذیرفته شدگان جدیدالورود)


اطلاعیه شروع کلاس ها و ورود به سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه گیلان (ویژه پذیرفته شدگان جدیدالورود)

پذیرفته شدگان محترم جهت ورود به سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه گیلان می توانند از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.Ecent2.guilan.ac.ir

شماره کاربری و رمز ورود شماره دانشجویی می باشد.

توجه 1: جهت ورود به  سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه گیلان ، می بایست انتخاب واحد دانشجو در سامانه جامع  آموزش توسط  آموزش دانشکده  انجام گرفته باشد.

توجه 2: مشاهده انتخاب واحد  ،  از طریق لینک sada.guilan.ac.ir  انتخاب گزینه ورود به سامانه، بخش امور آموزشی ، کارنامه ترمی امکان پذیر می باشد.لازم به ذکر است ،نام کاربری (شماره دانشجویی) و رمز ورود پس از تایید نهایی ثبت نام الکترونیکی(کلیک کنید) قابل دسترس می باشد.

توجه3: با توجه به تمدید فرآیند ثبت نام ،دانشجویانی که تا تاریخ 1399/8/18 انتخاب واحدشان در سامانه جامع  آموزش تثبیت شده باشد امکان دسترسی به دروس  را از تاریخ 1399/8/20خواهند داشت، دسترسی سایر دانشجویان  به دروس بارگذاری شده اساتید پس از انتخاب واحد توسط دانشکده به نوبت ، فراهم خواهد شد.

توجه 4:لازم به ذکر است، امکان ورود به سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه گیلان برای همه دانشجویان ثبت نام شده فراهم خواهد شد و دانشجویان عزیز نگرانی در خصوص دریافت فایل دروس نداشته باشند.

راهنمای استفاده از سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه گیلان

آدرس کوتاه :