بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت های مکزیک و اسلواکی و هنگ کنگ

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت های مکزیک و اسلواکی و هنگ کنگ


 

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت های مکزیک و اسلواکی و هنگ کنگ

بدین وسیله بورس تحصیلی دولت های مکزیک، اسلواکی و هنگ کنگ که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام  شده است، به شرح ذیل اطلاع رسانی می گردد:

نوع بورسیه، صلاحیت ها و اطلاعات مورد نظر در فایل های PDF  مربوطه ذکر شده است.

این بورس ها مربوط به دوره های تحصیلات تکمیلی می باشد.

بورس تحصیلی مکزیک ، اسلواکی و هنگ کنگ