بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس


اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
آقای دکتر سعید کتابچی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 33690548
 آقای محمد پورقربانی  مسئول دفتر  33690485-9 داخلی 2081
خانم زهرا صالحی کارشناس مسئول 33690485-9 داخلی 2147
خانم سیمين ترغيبی کارشناس 33690485-9 داخلی 2052
خانم الهام مبرا کارشناس 33690485-9 داخلی 2055
خانم زهرا غفاری کارشناس 33690485-9 داخلی 2061
خانم مهشید زرکامی کارشناس 33690485-9 داخلی 2041
آدرس کوتاه :