بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعيه کارت ورود به جلسه امتحان

اطلاعيه کارت ورود به جلسه امتحان


اطلاعيه کارت ورود به جلسه امتحان

به اطلاع کليه دانشجويان محترم می رساند، جهت دريافت کارت ورود به جلسه امتحان به سامانه سادا مراجعه نمايند. لازم به ذکر است ارائه کارت ورود به جلسه جهت شرکت در امتحانات الزامی می باشد. در ضمن به دانشجويان محترم شهريه پرداز توصيه می شود که با توجه به فاصله کم دو نيمسال تحصيلي نسبت به پرداخت شهريه نيمسال جاری اقدام نمايند.

آدرس کوتاه :