بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعيه کارت ورود به جلسه امتحان

اطلاعيه کارت ورود به جلسه امتحان


اطلاعيه کارت ورود به جلسه امتحان

به اطلاع کليه دانشجويان محترم می رساند، جهت دريافت کارت ورود به جلسه امتحان به سامانه سادا مراجعه نمايند. لازم به ذکر است ارائه کارت ورود به جلسه جهت شرکت در امتحانات الزامی می باشد. در ضمن به دانشجويان محترم شهريه پرداز توصيه می شود که با توجه به فاصله کم دو نيمسال تحصيلي نسبت به پرداخت شهريه نيمسال جاری اقدام نمايند.