بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعيه میهمان و انتقال نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

اطلاعيه میهمان و انتقال نيمسال اول سال تحصيلي 97-96


اطلاعيه میهمان و انتقال نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

اطلاعيه ميهمان ، انتقال دائم و انتقال توام با تغيير رشته، تغيير رشته داخلی و ترم تابستان دانشجويان دانشگاه گيلان به ساير دانشگاهها در نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 ميهمان و انتقال به اطلاع کليه دانشجويان متقاضي ميهمان و انتقال به ساير دانشگاهها مي رساند، جهت ارائه درخواست خود به سامانه ميهمان و انتقال وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به آدرس اينترنتيhttps://portal.saorg.ir مراجعه نمايند. دانشجويان به منظور ورود به سامانه امور دانشجویان می بایست در سامانه فوق عضو شده و پس از تاييد عضويت و دریافت نام کاربری و رمز عبور ، نسبت به درخواست ميهمانی و انتقال اقدام نمايند. درخواست های واصله توسط دانشگاههاي مقصد بر اساس مفاد آيين نامه شماره 88441/3/41 مورخ 92/3/20 ميهمان و انتقال بررسي خواهد شد و پاسخ تقاضا نيز از طريق سامانه قابل پيگيري مي باشد. لذا به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد.

لازم به ذکر است جهت ميهماني :گذراندن حداقل 1 نيمسال در دانشگاه مبدا با ميانگين حداقل 13 جهت انتقال :داشتن حداقل 4 نيمسال متوالي سابقه ميهماني ،کسب معدل بالاتر از ميانگين معدل دانشجويان ورودي هاي همان سال و همان رشته در دانشگاه مقصد الزامي است . به استناد ماده های 17 و 18 آيين نامه شماره 88441/3/41 مورخ 92/3/20 ميهمان و انتقال، کليه دانشجويان ميهمان و انتقال دوره روزانه ملزم به پرداخت شهريه می باشند. دانشجويان انتقالی در صورت دارا بودن کد رشته دانشگاه مقصد از پرداخت شهريه معاف می باشند. توجه مهم : 1)دانشجويان متقاضي تا پايان ارديبهشت سال 1396 فرصت دارند، درخواست هاي خود را از طريق سامانه مذکور ارائه دهند. 2) به درخواست های ميهمانی و انتقال خارج ازسامانه فوق الذکر به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهدشد. تغيير رشته داخلی و انتقال توام با تغيير رشته: دانشجويان متقاضي تغيير رشته داخلي و انتقال توام با تغيير رشته به شرح ذيل اقدام نمايند: جهت حصول اطمینان از دارا بودن کد رشته مورد تقاضا ، ابتدا فرم الف را از لينک زير دریافت و سپس به آموزش دانشکده مراجعه نمایند. در ضمن متقاضيان تغيير رشته داخلي لازم است پس از دريافت فرم تکميل شده (ج) از آموزش دانشکده جهت اقدام بعدي به اداره پذيرش و ثبت نام دانشگاه مراجعه نمايند.دانشجويان متقاضی انتقال توام با تغيير رشته پس از تکميل فرم (ب) ، آن را به دانشگاه مقصد ارائه نمايند.دانشجویان (آقايان مشمول معافیت تحصيلي) متقاضی تغییر رشته داخلی و انتقال توام با تغيير رشته توجه داشته باشند ، مسئولیت رعايت سقف مجاز سنوات اوليه تحصيلي به عهده ايشان می باشد . محدوده ارائه درخواست ها از تاريخ 96/2/9 لغايت 96/3/10 می باشد. تذکر:دانشجويان نيمه متمرکز مجاز به تغيير رشته يا انتقال توام با تغييررشته نمي باشند.

فرم بررسی تغيير رشته

فرم تغيير رشته داخلی

فرم انتقال توام با تغيير رشته ترم تابستان در سایر دانشگاه های کشور به اطلاع دانشجویان دانشگاه گیلان که متقاضی اخذ ترم تابستان در سایر دانشگاه های کشور می باشند ، می رساند جهت ارائه درخواست می توانند از تاريخ 96/3/20 لغایت مورخ 96/4/17 به سامانه آموزشی مراجعه و از قسمت فرم های درخواست ، تقاضای خود را ارائه نمایند.

امور آموزشي دانشگاه گيلان

آدرس کوتاه :