بستن
FA EN AR RU FR

ارشد علوم پایه

ارشد علوم پایه


۱- شیمی محض با گرایشهای (فیزیک- آلی – معدنی- تجزیه)

۲- شیمی کاربردی

۳- فیزیک با گرایشهای (حالت جامد – ذرات بنیادی و نظریه میدانها – هسته ای- نجومی- اتمی و مولکولی)

۴- فوتونیک

۵-زیست شناسی- بیوشیمی

۶- زیست شناسی- علوم­ گیاهی ­با­ گرایشهای (سیستماتیک اکولوژی – فیزیولوژی گیاهی)

۷-زیست­شناسی- علوم جانوری با گرایشهای (سلولی تکوینی – بیوسیستماتیک جانوری)

۸- زیست شناسی- ژنتیک

۹- زیست شناسی دریا جانوران دریا