بستن
FA EN AR RU FR

ارشد ریاضی

ارشد ریاضی


۱- ریاضی محض با گرایش های (جبر – آنالیز – هندسه توپولوژی – معادلات دیفرانسیل – نظریه احتمال)

۲- ریاضی کاربردی با گرایش های (تحقیق در عملیات – آنالیز عددی – کنترل و بهینه سازی)

۳- آمار ریاضی