بستن
FA EN

ارشد ریاضی

۱- ریاضی محض با گرایش های (جبر – آنالیز – هندسه توپولوژی – معادلات دیفرانسیل – نظریه احتمال)

۲- ریاضی کاربردی با گرایش های (تحقیق در عملیات – آنالیز عددی – کنترل و بهینه سازی)

۳- آمار ریاضی