بستن
FA EN AR RU FR

ارتقاء مرتبه علمی پنج نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

ارتقاء مرتبه علمی پنج نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه


 

ارتقاء مرتبه علمی پنج نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

در جلسه عصر روز چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ هیأت ممیزه دانشگاه گیلان ضمن بررسی پنج مورد پرونده احتساب سوابق پیمانی، با ارتقاء مرتبه علمی پنج نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد.
 
اسامی اعضای هیأت علمی ارتقا یافته عبارتند از:
 
- دکتر حمید اراضی عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ارتقا به مرتبه استادی
 
- دکتر حمید رحیم پور عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه ارتقا به مرتبه استادی 
 
- دکتر محمود قاسم نژاد عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی ارتقا به مرتبه استادی
 
- دکتر محمدامین کنعانی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارتقا به مرتبه دانشیاری
 
- دکتر احمد دادوند کوهی عضو هیات علمی دانشکده فنی ارتقا به مرتبه دانشیاری
 
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ضمن عرض تبریک، برای اعضای هیات علمی مذکور آرزوی موفقیت می نماید.